Търсене и редактиране

Редакторът за PDF Ви позволява да премахвате конфиденциална информация от PDF документи, преди да ги публикувате. За да направите това, следвайте тези стъпки:

 1. Щракнете върху раздел в панела отляво или щракнете върху Изглед > Търсене, за да отворите панела ТЪРСЕНЕ.
 2. Отидете в раздел РЕДАКТИРАЙ.
 3. В текстовото поле Намери какво въведете думата или фразата, която искате да намерите.
  Думи или фрази, които отговарят на търсенето Ви, ще бъдат маркирани в документа.
  Резултатите от търсенето ще бъдат подредени в групи (според източника: текст, коментари или показалци) и ще можете да маркирате цели групи.
   
 4. Ако е необходимо, щракнете върху стрелката до иконата и изберете някое от следните:
  • Точно съвпадениеще намери само думи, които отговарят точно на думите, които сте въвели в полето за търсене.
   Например търсенето на думата „correct“ няма да намери думи като „incorrectly“ или „correction“.
  • Съвпадение на големи/малки буквище намери само думи, при които регистърът на буквите (главни/малки) отговаря.
   Например търсенето на думата „Editor“ няма да намери думи като „editor“ или „EDITOR“.
 5. В резултатите от търсенето маркирайте дума или фраза, която трябва да бъде редактирана.
  За да редактирате няколко думи или фрази едновременно, изберете съответната стойност в панела за търсене.
 6. Щракнете върху Редактирай.
  Това ще премахне избраните думи или фрази и ще оцвети съответните им появявания.
 7. Запишете промените си.

12/17/2020 1:21:35 AM


Please leave your feedback about this article