Разделяне на PDF документи

Редакторът за PDF ви позволява да разделите PDF документ на няколко документа с по-малък размер. Можете да разделите документ по размер на файла, брой страници или показалци от най-високо ниво.

Съдържание на главата:

17.12.2020 1:21:35


Please leave your feedback about this article