Интеграция с други приложения

ABBYY FineReader се интегрира с Windows Explorer, което Ви позволява да стартирате обработката на PDF документи, офис документи и графични файлове просто като щракнете върху тях с десен бутон.

Можете също да правите и да записвате промени в PDF документи, които се съхраняват в Microsoft SharePoint Server.

Съдържание на главата

12/17/2020 1:21:35 AM


Please leave your feedback about this article