Настройки за HTML

Налични са следните настройки:

Оформление на документ

Изберете подходящите настройки в зависимост от това, как планирате да използвате изходния документ.

 • Гъвкаво оформление
  Запазва форматирането на оригиналния документ. Изходният HTML документ може лесно да се редактира.
 • Форматиран текст
  Запазва шрифтовете, размера и стила на шрифта и параграфите, но не запазва точното разположение на обектите по страницата и разстоянията между редовете. Полученият текст ще бъде подравнен вляво. Текстовете отдясно наляво ще бъдат подравнени вдясно.
  Вертикалните текстове стават хоризонтални.
 • Обикновен текст
  Не запазва форматирането.

Настройки на изображение

Документите, които съдържат голям брой изображения, може да са с много голям размер. Качеството на изображенията и размерът на получения файл могат да бъдат регулирани от опциите в падащия списъкЗапази изображения.

Съвет. За да промените настройките за запис на изображението, щракнете върху По избор.... В Потребителски настройки изберете желаните настройки и щракнете върху OK.

Настройки на текст

 • Запази разделянето на редове
  Запазва оригиналната подредба на текстовите редове. Ако тази опция е забранена, изходният документ ще има един ред, който съдържа целия текст.
 • Запази цвета на текста и фона
  Изберете тази опция, за да запазите цвета на шрифта и на фона.
 • Запази горни и долни колонтитули
  Запазва горните и долни колонтитули в изходния документ.

Кодиране

ABBYY FineReader определя кодова страница автоматично. За да промените кодовата страница, изберете желаната кодова страница от падащия списък в Кодиране.

Настройки за книга

Ако преобразувате хартиена книга в HTML, разрешете опцията Генерирай съдържание и го използвай за разделяне на книгата на файлове. Книгата може да бъде разделена на глави по един от следните начини:

 • Автоматично създай файлове на основата на заглавия
  ABBYY FineReader PDF 15 автоматично ще раздели документа на части с приблизително еднакъв размер, ще ги запише в отделни HTML файлове и ще пресъздаде връзки към тях в съдържанието.
 • Създай файлове на основата на заглавия от ниво 1
  ABBYY FineReader PDF 15 автоматично ще раздели документа на отделни HTML файлове, като използва заглавията от най-високо ниво.
 • Създай файлове на основата на заглавия от ниво 2
  ABBYY FineReader PDF 15 автоматично ще раздели документа на отделни HTML файлове, като използва заглавията от най-високо ниво и заглавията от следващото ниво.

Запазва метаданните на документа, като например автори и ключови думи

Запазва метаданните при запис на документа. Тази опция е разрешена по подразбиране.

Ако искате да промените метаданните на документа, щракнете върху бутона Редактиране на метаданните..., направете желаните промени и щракнете върху OK.

17.12.2020 1:21:35


Please leave your feedback about this article