Премахване на поверителна информация

С ABBYY FineReader PDF 15 можете да премахвате поверителна информация от разпознати текстове.

  1. Щракнете върху Инструменти > Режим редакция или върху бутона в главната лента с инструменти в горната част на панела Текст.
  2. В диалоговия прозорец Текст използвайте маркера, за да зачеркнете текста, който желаете да скриете.
    Съвет. Ако зачеркнете някои символи по погрешка, можете да отмените последната редакция, като натиснете Ctrl+Z или като щракнете върху бутона Отмени в главната лента с инструменти.
  3. Запишете документа.

Редактираният текст ще се появи под формата на точки в изходния документ. Ако форматът за запис, който сте избрали, поддържа цвят на текста и фона, редактираните фрагменти с текст ще изглеждат като черни правоъгълници.

За да изключите режима на редакция,, или

  • Щракнете върху бутона Инструменти > Режим редакция отново или
  • Щракнете върху бутона в главната лента с инструменти отново.

17.12.2020 1:21:35


Please leave your feedback about this article