Разделяне по брой страници

За да разделите документ по брой страници, направете следното:

 1. Използвайте редактора за PDF, за да отворите документа, и след това изберете Файл >  Раздели документа...
 2. В диалоговия прозорец, който се отваря:
  1. Изберете Метод на разделяне > По брой страници.
  2. Определете Брой страници, което е максимално разрешеният брой страници за всеки нов документ.
  3. Променете Име на файл, ако е необходимо. Имената на всички нови документи се номерират в края, за да останат уникални. Активирайте номерирането преди или след името и посочете броя на цифрите.

   Напр. параметрите „Име: Document, Номерация: След име, Брой цифри: 3“ ще генерират следните имена на документи: Document001.pdf, Document002.pdf, Document003.pdf и т.н.
   Името на изходния документ се използва по подразбиране.
  4. Запишете новите документи в папката с изходния документ или посочете друго местоположение.

   Прикачените файлове ще бъдат изпратени в отделна папка, наречена Прикачени файлове, в същата директория. Показалците не се запазват в новите документи.
 3. Щракнете върху Раздели.

След като разделянето приключи, папката, съдържаща новите файлове, ще се отвори в нов прозорец.

12/17/2020 1:21:35 AM


Please leave your feedback about this article