Изтриване на поверителна информация от PDF документи

Можете да използвате редактора за PDF, за да премахвате конфиденциална информация от PDF документи, преди да ги публикувате. И текстът, и изображенията могат да се редактират.

  1. В Инструменти на PDF щракнете върху или щракнете върху стрелката до този инструмент и изберете Режим редакция.
  2. Ако искате да промените цвета на правоъгълниците, които ще бъдат нарисувани около редактирания текст, щракнете върху едно от седемте цветни полета в лентата с инструменти или върху стрелката и изберете всеки друг желан цвят от палитрата. За още повече цветове щракнете върху Още цветове....
  3. Изберете текста и/или изображенията, които искате да премахнете.

В резултат избраното съдържание ще бъде премахнато от документа и съответните места ще бъдат оцветени с цвят по Ваш избор.

Можете да изтриете обекти и данни, които не се появяват в основния текст на документа (напр. коментари, анотации, показалци, прикачени файлове, метаданни и др.):

  1. Щракнете върху стрелката до бутона и изберете Изтриване на обекти и данни....
  2. В отворилия се диалогов прозорец изберете обектите и данните за изтриване и щракнете върху Приложи.

ABBYY FineReader Ви позволява също да използвате функцията Търсене за премахване на конфиденциални данни. Вижте също: Търсене и редактиране.

12/17/2020 1:21:35 AM


Please leave your feedback about this article