Разделяне по показалци

Редакторът за PDF ви позволява да разделяте PDF документ, като използвате само неговите показалци от най-високо ниво. Ще бъде създаден по един нов документ за всеки показалец от най-високо ниво.

За да разделите PDF документ с показалци, направете следното:

 1. Използвайте редактора за PDF, за да отворите документа, и след това изберете Файл >  Раздели документа...
 2. В диалоговия прозорец, който се отваря:
  1. Определете Метод на разделяне > По показалци (само първо ниво).
  2. Изберете метода на именуване на файлове от Име на файл падащия списък:
   • Както името на показалец дава име на новите документи според показалците. По подразбиране имената на новите документи се номерират. Активирайте номерирането преди или след името и посочете броя на цифрите.

     Напр. параметрите „Номерация: След име, Брой цифри: 3“ ще генерират следните имена на документа: Introduction001.pdf, Chapter_1002.pdf, Chapter_2003.pdf и т.н., където Introduction, Chapter_1, и Chapter_2 са имена на показалци.
    Премахването на отметката от Добави номерация ще деактивира номерирането.
   • Използвайте Персонализирано име, за да промените името на документа, ако е необходимо.  Имената на всички нови документи се номерират в края, за да останат уникални. Активирайте номерирането преди или след името и посочете броя на цифрите.

    Напр. параметрите „Име: Document, Номерация: След име, Брой цифри: 3“ ще генерират следните имена на документи: Document001.pdf, Document002.pdf, Document003.pdf и т.н.
    Името на изходния документ се използва по подразбиране.
  3. Запишете новите документи в папката с изходния документ или посочете друго местоположение.

   Прикачените файлове ще бъдат изпратени в отделна папка, наречена Прикачени файлове, в същата директория. Показалците не се запазват в новите документи.
 3. Щракнете върху Раздели.

След като разделянето приключи, папката, съдържаща новите файлове, ще се отвори в нов прозорец.

17.12.2020 1:21:35


Please leave your feedback about this article