Разпознаване във фонов режим

Редакторът за PDF Ви позволява да търсите и да копирате текст и снимки в PDF документи без текстов слой, например в сканирани документи и документи, създадени от файлове с изображения. Това е възможно благодарение на процеса за разпознаване, който работи във фонов режим.

Разпознаването във фонов режим е разрешено по подразбиране и започва автоматично, когато отворите PDF документ.

Процесът на разпознаване във фонов режим не променя съдържанието на PDF файла. Вместо това той добавя временен текстов слой, който не е наличен, ако отворите документа в други приложения.

Ако искате да има възможност за търсене в документа в други приложения, трябва да запишете текстовия слой, създаден от процеса за разпознаване във фонов режим. За целта щракнете върху Файл > Разпознаване на документ > Разпознаване на документ... Вижте също: Разпознаване на текст.

Важно! Ако функциите за търсене или копиране не работят правилно, проверете дали са избрани правилните езици за разпознаване за документа. Вижте също: Характеристики на документа, които да се вземат предвид преди разпознаване.

За да забраните разпознаването във фонов режим, изчистете опцията Активирайте фоновото разпознаване в редактора за PDF в групата опции Опции.

Процесът на разпознаване във фонов режим не може да се стартира на компютри с едноядрени процесори.

17.12.2020 1:21:35


Please leave your feedback about this article