Добавяне на прикачени файлове

Към PDF документ могат да се прикачат файлове с произволен формат.

За да видите прикачените файлове:

        • Щракнете върху в панела отляво или щракнете върху Изглед > Прикачени файлове.

Можете да отворите, запишете, преименувате или изтриете прикачените файлове.

В ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ:

  • Изберете файл.
    • В щракнете върху инструмента, който отговаря на действието, което искате да изпълните. Или щракнете върху съответната команда в контекстното меню

17.12.2020 1:21:35


Please leave your feedback about this article