Přidávání příloh souborů

Do dokumentů PDF lze vkládat soubory jakéhokoli formátu.

Zobrazení přiložených souborů:

    • Klikněte na tlačítko v podokně nalevo, nebo klikněte na Zobrazit > Přílohy souboru.

Přiložené soubory můžete otevírat, ukládat, přejmenovávat nebo odstraňovat.

V dialogovém okně PŘÍLOHY SOUBORU :

    • Vyberte soubor.
    • Na panelu nástrojů klikněte na nástroj, který odpovídá akci, kterou se chystáte provést. Můžete také kliknout na odpovídající příkaz v místní nabídce.

17.12.2020 1:21:36


Please leave your feedback about this article