Pole se seznamem

Pole se seznamem umožňuje uživateli zvolit ze seznamu jednu nebo více hodnot.

Pokud chcete do formuláře přidat pole se seznamem, přepněte do režimu úprav dokumentu a klikněte na nástroj .
Viz také: Přidávání interaktivních polí

Pokud chcete upravit pole se seznamem, klikněte na pole se seznamem pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vyberte možnost Vlastnosti....
Viz také: Úpravy interaktivních polí

Karta Obecné

Karta Vzhled

Karta Položky na seznamu

12/17/2020 1:21:36 AM


Please leave your feedback about this article