Rozdělování podle počtu stránek

Rozdělení dokumentu podle počtu stránek se provádí následujícím způsobem:

 1. K otevření dokumentu použijte Editor PDF a poté zvolte Soubor > Rozdělit dokument...
 2. V dialogovém okně, které se otevře:
  1. Vyberte Způsob rozdělení > Podle počtu stránek.
  2. Zadejte Počet stránek, což je maximální povolený počet stránek pro každý nový dokument.
  3. V případě potřeby změňte Název souboru. Názvy dokumentů se číslují na konci, aby každý byl vždy jedinečný. Povolte číslování před, nebo za názvem a zadejte počet číslic.

   Např. parametry „Název: Document, Číslování: Za názvem, Počet číslic: 3“ vytvoří následující názvy dokumentů: Document001.pdf, Document002.pdf, Document003.pdf atd.
   Ve výchozím nastavení se používá název zdrojového dokumentu.
  4. Uložte nové dokumenty do složky se zdrojovým dokumentem, nebo zadejte jiné umístění.

   Přiložené soubory budou odeslány do samostatné složky s názvem Přílohy ve stejném adresáři. V nových dokumentech nejsou zachovány záložky.
 3. Klikněte na Rozdělit.

Po dokončení rozdělování se složka obsahující nové soubory otevře v novém okně.

12/17/2020 1:21:36 AM


Please leave your feedback about this article