Prohledávání dokumentů PDF

V Editoru PDF můžete vyhledávat, zvýrazňovat, nahrazovat a redigovat informace. Prohledávat se bude nejen hlavní text dokumentu, ale i komentáře, záhlaví, zápatí i metadata. Díky rozpoznávání na pozadí budete moci prohledávat jakékoli dokumenty PDF včetně těch, které byly vytvořeny skenováním. Výsledky vyhledávání budou zobrazeny na samostatném panelu pro snadnější navigaci. Slova a fráze nalezené v hlavním textu budou zvýrazněné. Bude tak pro vás snazší vybírat, nahrazovat nebo redigovat všechna nalezená slova nebo fráze.

Obsah kapitoly:

17.12.2020 1:21:36


Please leave your feedback about this article