Ukládání obrázků

Aplikace ABBYY FineReader umožňuje ukládání rozpoznaného textu a obrazů stránek včetně skenů.

Zvolte jeden nebo více obrazů:

 1. V podokně STRÁNKY zvolte stránky, které chcete uložit.
 2. Klikněte na Soubor > Uložit jako > Obrazy stránek....
 3. V následně otevřeném dialogovém okně zvolte diskovou jednotku a složku, do které chcete soubor uložit.
 4. Vyberte formát obrazu, v němž chcete obraz uložit.
  Pokud chcete uložit více stránek do jediného souboru, zvolte formát TIFF a vyberte Vytvořit samostatný soubor pro všechny stránky.
  Podrobnosti naleznete v kapitole Podporované formáty obrazů.
 5. Zadejte název souboru a klikněte na tlačítko Uložit.

Tip. Při ukládání ve formátu TIFF lze zvolit formát obrazu a způsob komprese. Komprese obrazu umožňuje zmenšit velikost souboru. Způsoby používané pro kompresi obrazu se liší podle kompresního poměru a množství ztracených dat. Výběr způsobu komprese určují dva faktory: kvalita výsledného obrazu a velikost souboru.

Aplikace ABBYY FineReader nabízí následující způsoby komprese:

 • ZIP Nedochází k žádné ztrátě dat. Tento kompresní algoritmus se používá pro obrazy obsahující velké jednobarevné části. Tento kompresní algoritmus se používá například pro snímky obrazovky a pro černobílé obrazy.
 • JPEG Tento kompresní algoritmus se používá pro obrazy ve stupních šedi nebo v barvě, například pro fotografie. Tento způsob nabízí velmi vysokou kompresi, má však za následek ztrátu dat a nižší kvalitu obrazu (rozmazané okraje a slabší paletu barev).
 • CCITT Group 4 Nedochází k žádné ztrátě dat. Tento kompresní algoritmus se nejčastěji používá pro černobílé obrazy vytvořené v grafických programech nebo oskenované obrázky. CCITT Group 4 je běžně používaný způsob komprese vhodný prakticky pro všechny typy obrazů.
 • Packbits Nedochází k žádné ztrátě dat. Tento kompresní algoritmus se používá pro černobílé skeny.
 • LZW Nedochází k žádné ztrátě dat. Tento kompresní algoritmus se používá pro grafiku a obrazy ve stupních šedi.

Při ukládání do čistě obrazového souboru PDF používá program parametry zadané na záložce Nastavení formátů > PDF dialogového okna Možnosti (klikněte na Nástroje > Možnosti..., aby se toto dialogové okno otevřelo).

17.12.2020 1:21:36


Please leave your feedback about this article