Записване на изображения

ABBYY FineReader позволява да записвате изображения както на разпознат текст, така и на страници, включително сканирани.

За да запишете едно или повече изображения:

 1. В панела СТРАНИЦИ изберете страниците, които искате да запишете.
 2. Щракнете върху Файл > Запис като > Изображения на страници....
 3. В диалоговия прозорец, който се отваря, изберете диска и папката, в която ще запишете файла.
 4. Изберете графичен формат, в който желаете да запишете изображението.
  Ако искате да запишете множество страници в един файл, изберете TIFF формат и изберете Създава единичен файл за всички страници.
  За подробности вижте Поддържани графични формати.
 5. Задайте име на файла и щракнете върху Запис.

Съвет. Когато записвате в TIFF, можете да изберете формата на изображението и метода на компресиране. Компресирането на изображение Ви позволява да намалите размера на файла. Използваните методи за компресиране на изображение варират според степента на компресия и загубата на данни. Два фактора определят избора на метод на компресиране: качеството на получаваното изображение и размера на файла.

ABBYY FineReader предлага следните методи за компресиране:

 • ZIP Няма загуба на данни. Този алгоритъм на компресиране се използва за изображения, които съдържат големи секции в един цвят. Този алгоритъм е подходящ например за екранни снимки и черно-бели изображения.
 • JPEG Този алгоритъм на компресиране се използва за сиви и цветни изображения, например фотографии. Този метод предоставя висока плътност на компресиране, но води до загуба на данни и по-лошо качество на изображението (замъглени очертания и лоша цветова палитра).
 • CCITT Group 4 Няма загуба на данни. Този алгоритъм на компресиране често се използва за черно-бели изображения, създадени в графични програми или за сканирани изображения. CCITT Group 4 е често използван метод за компресиране, който е подходящ буквално за всички изображения.
 • Packbits Няма загуба на данни. Този алгоритъм на компресиране се използва за черно-бели сканирани файлове.
 • LZW Няма загуба на данни. Този алгоритъм на компресиране се използва за графичен дизайн и изображения в скала на сивото.

Когато записвате PDF само с изображения, програмата използва параметрите, зададени от Вас в раздела Настройки на формат > PDF на диалоговия прозорец Опции (щракнете върху Инструменти > Опции..., за да отворите този диалогов прозорец).

17.12.2020 1:21:35


Please leave your feedback about this article