Използване на команден ред

Можете да използвате команден ред, за да преобразувате сканирани документи, PDF файлове и файлове с изображения в поддържаните формати. Можете също да го използвате, за да стартирате сравняване на две версии на документ в различни формати, без да се налага специално да отваряте прозореца на редактора за OCR или ABBYY Сравняване на документи.

За да обработвате документи с използване на команден ред, следвайте стъпките по-долу:

  1. Отворете интерфейса на командния ред, като натиснете клавишната комбинация Win+R. След това въведете cmd в командния ред и щракнете върху OK.
  2. Въведете команда за преобразуване или сравняване на документите и натиснете клавиша Enter. На екрана ще се появи диалогов прозорец на ABBYY FineReader. Той ще съдържа лента за хода на изпълнение, както и съответни съвети и предупреждения.  
  3. След като документите Ви бъдат обработени, резултатите ще бъдат отворени в съответното приложение.
    За да запишете резултатите от преобразуването, трябва ръчно да стартирате процедурата за записване.

Съдържание на главата:

17.12.2020 1:21:35


Please leave your feedback about this article