Копиране на област като текст

За да копирате област от PDF документ като текст, използвайте един от двата метода:

Метод 1:

 1. Използвайте мишката, за да очертаете правоъгълник около областта, която искате да копирате.
  Областта, която маркирате, трябва да бъде ограничена до една страница.
 2. Щракнете върху иконата в лентата с инструменти, която се показва до маркираната област.  Освен това можете да щракнете с десния бутон върху маркираната област и да щракнете върху Копиране като текст в контекстното меню или да натиснете клавишната комбинация Ctrl+Shift+C.


 3. Поставете копирания текст в желаното приложение.

Метод 2:

 1. Използвайте мишката, за да маркирате текстовите низове, които искате да копирате.
  Можете да маркирате текстови низове на няколко страници едновременно.
 2. Щракнете с десния бутон върху маркирания текст.
 3. Щракнете върху Копиране на текст в контекстното меню, което се показва, или използвайте клавишната комбинация Ctrl+C.


 4. Поставете копирания текст в желаното приложение.

Можете да използвате Метод 2 само за PDF документи с текстов слой. Ако в PDF документ няма текстов слой, ABBYY FineReader PDF 15 създава такъв в резултат на процеса на разпознаване във фонов режим.

Ако не можете да маркирате текстови низове с курсора на мишката, уверете се, че опцията Активирайте фоновото разпознаване в редактора за PDF е избрана Опции в диалоговия прозорец.

Ако в копирания текст има визуални разлики и грешки при разпознаването, уверете се, че за документа са избрани правилните езици за разпознаване.
Вижте също: Характеристики на документа, които да се вземат предвид преди разпознаване.

За да запазите текстовия слой, създаден чрез процеса на разпознаване във фонов режим, щракнете върху Файл > Разпознаване на документ > Разпознаване на документ....
Вижте също: Разпознаване на текст.

12/17/2020 1:21:35 AM


Please leave your feedback about this article