Настройки за CSV

Налични са следните настройки:

Настройки на текст

  • Игнорирай текста извън таблиците
    Записва само таблиците и игнорира останалото.
  • Вмъкни символ за разделяне на страници (#12) като разделител на страница
    Записва оригиналната подредба на страницата.

Разделител

Записва символите, които ще се използват за отделяне на колоните с данни в изходния CSV документ.

Кодиране

ABBYY FineReader определя кодова страница автоматично. За да промените кодовата страница, изберете желаната кодова страница от падащия списък в Кодиране.

Запазва метаданните на документа, като например автори и ключови думи

Запазва метаданните при запис на документа. Тази опция е разрешена по подразбиране.

Ако искате да промените метаданните на документа, щракнете върху бутона Редактиране на метаданните..., направете желаните промени и щракнете върху OK.

12/17/2020 1:21:35 AM


Please leave your feedback about this article