Запис на резултатите от сравнението

Можете да запазите:

 1. Един от документите като файл на Microsoft Word, където разликите ще бъдат показани с помощта на функцията за проследяване на промените.  
  За да направите това, щракнете върху бутона Запис... в раздела РАЗЛИЧИЯ и изберете DOCX в режим на проследяване на промените за Документ 1/Документ 2.  Забележка: запазеният документ е разпозната версия на оригиналния документ, което означава, че може да има визуални разлики и грешки при разпознаването. Следователно документ от този тип трябва да се използва само за преглед на разликите.
 2. Един от документите като PDF файл с откритите разлики като коментари.
  За да направите това, щракнете върху бутона Запис... в раздела РАЗЛИЧИЯ и изберете PDF с коментари за Документ 1/Документ 2.
 3. Разликите са показани като таблица на Microsoft Word.
  За да направите това, щракнете върху бутона Запис... в раздела РАЗЛИЧИЯ и изберете Отчет за сравнението.

12/17/2020 1:21:35 AM


Please leave your feedback about this article