Поверителност на данните

Уважаваме поверителността Ви и полагаме усилия да защитаваме Вашата информация. Ще събираме, обработваме и използваме получените от Вас данни при условията за поверителност и в съответствие с настоящата Декларация за поверителност.

Ще Ви изпращаме имейл съобщения, съдържащи новини за продукти, ценова информация, специални оферти и друга информация за компанията и продуктите само ако се съгласите да получавате такава информация от нас, като изберете съответната опция в диалоговия прозорец при регистрацията за продукта. По всяко време можете да поискате от нас да изтрием имейл адреса Ви от пощенския списък.

12/17/2020 1:21:35 AM


Please leave your feedback about this article