Ако обработвате голям брой документи с идентично оформление

Ако обработвате голям брой документи с идентично оформление (например формуляри или въпросници), анализирането на оформлението на всяка страница поотделно ще отнеме много време. За да спестите време, можете да анализирате само един документ в комплект от подобни документи и да запишете откритите области като шаблон. След това можете да използвате този шаблон за други документи от комплекта.

За да създадете шаблон на области:

  1. Отворете изображение редактора за OCR и или оставете програмата да анализира оформлението автоматично, или очертайте областите ръчно.
  2. Щракнете върху Зона > Запис на шаблон за област.... В диалоговия прозорец, който се отваря, задайте име на шаблона за области и щракнете върху Запис.

За да можете да използвате шаблон на области, трябва да сканирате всички документи от комплекта, като използвате една и съща резолюция.

За да приложите шаблон на области:

  1. В диалоговия прозорец СТРАНИЦИ изберете страниците, към които искате да приложите шаблона.
  2. Щракнете върху Зона > Зареди шаблон за област....
  3. В диалоговия прозорец Шаблон открита област изберете шелания файл на шаблона (*.blk).
  4. В същия диалогов прозорец, до Приложи към, изберете Избрани страници, за да приложите шаблона към избраните страници.
    Съвет. Ако искате да приложите шаблона към всички страници в документа, изберете Всички страници.
  5. Щракнете върху Отваряне.

17.12.2020 1:21:35


Please leave your feedback about this article