Редактиране на таблици

Можете да редактирате разпознати таблици в панела Текст. Налице са следните команди:

 • Обединяване на клетки от таблица
  Използвайте мишката, за да изберете клетките на таблицата, които да бъдат обединени, и щракнете върху Зона > Обедини клетки на таблица.
 • Разделяне на клетки на таблица
  Щракнете върху клетка от таблицата, която искате да бъде разделена, след което върху Зона > Раздели клетки на таблица.
  Тази команда може да се приложи само към клетки от таблица, които по-рано са били обединени.
 • Обединяване на редове от таблица
  Използвайте мишката, за да изберете клетките на таблицата, които да бъдат обединени, и щракнете върху Зона > Обедини редове от таблица.
 • Изтриване на съдържание на клетки
  Изберете клетка или клетки, чието съдържание искате да изтриете, и натиснете клавиша Изтриване.

По подразбиране инструментите за редактиране на таблица не се показват в лентата с инструменти. Можете да добавите инструментите за редактиране на таблици в лентата с инструменти в диалоговия прозорец Персонализирайте ленти с инструменти и икони за пряк достъп (щракнете върху Изглед > Ленти с инструменти > Персонализиране..., за да отворите този диалогов прозорец).

За подробни инструкции как да добавяте бутони в лентите с инструменти вижте Ленти с инструменти.

12/17/2020 1:21:35 AM


Please leave your feedback about this article