Edycja tabel

Rozpoznane tabele można edytować w oknie Tekst. Dostępne są następujące polecenia:

 • Połącz komórki tabeli
  Za pomocą myszki zaznacz komórki tabeli, które mają zostać połączone, a następnie kliknij Obszar > Scal komórki tabeli.
 • Podziel komórki tabeli
  Kliknij komórkę tabeli, którą chcesz podzielić, a następnie kliknij Obszar > Podziel komórki.
  To polecenie może być zastosowane tylko do komórek tabeli, które wcześniej zostały scalone.
 • Połącz wiersze tabeli
  Za pomocą myszki zaznacz komórki tabeli, które mają zostać połączone, a następnie kliknij Obszar > Scal wiersze tabeli.
 • Usuń zawartość komórki
  Zaznacz komórkę lub komórki, których zawartość chcesz usunąć i naciśnij klawisz Usuń.

Narzędzia do edycji tabeli nie są domyślnie wyświetlane na pasku narzędzi. Narzędzia do edycji tabeli można dodać do paska narzędzi w oknie dialogowym Dostosuj pasek narzędzi i skróty klawiszowe (kliknij Widok > Paski narzędzi > Dostosuj... aby otworzyć to okno dialogowe).

Szczegółowe instrukcje na temat dodawania przycisków do paska narzędzi znajdują się w: Paski narzędzi.

17.12.2020 1:21:47


Please leave your feedback about this article