Pole wyboru

Pole wyboru umożliwia użytkownikowi wybór opcji lub pozostawienie jej niewybranej (tzn. wybór między Tak lub Nie).

Aby dodać pole wyboru do formularza, włącz tryb edycji formularza i kliknij narzędzie .
Zobacz również: Dodawanie interaktywnych pól

Aby edytować pole wyboru, kliknij je prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości... w menu skrótów.
Zobacz również: Edytowanie pól interaktywnych

Właściwości pól wyboru

Karta Ogólne

Karta Wygląd

17.12.2020 1:21:47


Please leave your feedback about this article