Usuwanie informacji poufnych

Przy użyciu programu ABBYY FineReader PDF 15 można usunąć z rozpoznawanego tekstu informacje poufne.

  1. Kliknij Narzędzia > Tryb wymazywania lub kliknij przycisk na głównym pasku narzędzi u góry okna Tekst.
  2. W polu Tekst za pomocą markera zamaż tekst, który ma zostać usunięty.
    Wskazówka. Jeżeli niektóre znaki zostaną zamazane przez pomyłkę, można odwołać ostatnie wymazanie przez naciśnięcie kombinacji przycisków Ctrl+Z lub kliknięcie przycisku Cofnij na głównym pasku narzędzi.
  3. Zapisz dokument.

Wymazany tekst w ostatecznym dokumencie zostanie przedstawiony w postaci kropek. Jeżeli wybrany format zapisu dokumentu wyjściowego obsługuje kolory tekstu i tła, to fragmenty wymazanego tekstu będą wyświetlane jako czarne prostokąty.

Aby wyłączyć tryb wymazywania,

  • Kliknij przycisk Narzędzia > Tryb wymazywania ponownie albo
  • Kliknij przycisk na głównym pasku narzędzi jeszcze raz.

12/17/2020 1:21:47 AM


Please leave your feedback about this article