Aktywacja programu ABBYY FineReader

Po zainstalowaniu programu ABBYY FineReader PDF 15 należy go aktywować, aby działał w pełnym trybie. Do czasu aktywacji program ABBYY FineReader PDF 15 działa w trybie próbnym, w którym można wypróbować jego funkcje, ale należy liczyć się z ograniczeniem liczby stron, które można zapisać oraz tym, że po pewnym czasie program przestanie działać.

Aby aktywować program ABBYY FineReader PDF 15:

 1. W oknie Nowe zadanie kliknij przycisk Pomoc > Aktywuj....
 2. Wpisz swój numer seryjny lub załaduj plik licencji, jeśli taki posiadasz.

Wybierz jedną z czterech metod aktywacji proponowanych przez Kreator aktywacji:

 • Aktywacja przez internet
  Aktywacja wykonywana jest automatycznie i trwa zaledwie kilka sekund. Potrzebne jest połączenie z internetem.
 • Aktywacja przez witrynę firmy ABBYY
  1. Kliknij odnośnik w Kreatorze aktywacji, aby otworzyć stronę aktywacji.
  2. Skopiuj Identyfikator produktu w Kreatorze aktywacji i wklej go w odpowiednim polu na stronie.
  3. Skopiuj numer seryjny w Kreatorze aktywacji i wklej go w odpowiednim polu na stronie.
  4. Zapisz plik licencji na dysku twardym.
  5. Kliknij Dalej w oknie Kreatora aktywacji i określ ścieżkę do pliku licencji.
  6. Kliknij Dalej.

Program ABBYY FineReader PDF 15 zostanie aktywowany i od tej pory będzie działał w pełnej wersji.

 • Aktywacja przez pocztę elektroniczną
  1. Program wygeneruje wiadomość e-mail zawierającą wszystkie informacje potrzebne do przeprowadzenia procesu aktywacji.
  2. Wyślij tę wiadomość, nic nie zmieniając w treści ani temacie. Otrzymasz wiadomość zwrotną z plikiem licencji.
  3. Zapisz plik licencji na dysku twardym.
  4. W oknie Kreatora aktywacji określ ścieżkę do pliku licencji.

Program ABBYY FineReader PDF 15 zostanie aktywowany i od tej pory będzie działał w pełnej wersji.

 • Aktywacja drogą e-mail z innego komputera
  1. Z tej metody aktywacji powinny korzystać osoby, które nie mogą aktywować programu ABBYY FineReader na komputerze, na którym jest on zainstalowany (w przypadku kiedy taki komputer nie ma połączenia z internetem albo nie można wysyłać wiadomości e-mail).
  2. Zapisz informacje licencyjne w pliku tekstowym.
  3. Utwórz wiadomość e-mail na komputerze, z którego będzie można ją wysłać. W polu tematu wpisz Prośba o aktywację a w polu Do: wpisz.
  4. Skopiuj zawartość pliku tekstowego do wiadomości e-mail. Jeśli chcesz szybko otrzymać odpowiedź dzięki automatycznemu przetworzeniu wiadomości, nic w niej nie zmieniaj.
  5. Wyślij wiadomość. Otrzymasz wiadomość zwrotną z plikiem licencji.
  6. Zapisz plik licencji na dysku twardym.
  7. W oknie Kreatora aktywacji określ ścieżkę do pliku licencji.

Program ABBYY FineReader PDF 15 zostanie aktywowany i od tej pory będzie działał w pełnej wersji.

Po aktywacji program ABBYY FineReader będzie można instalować na tym samym komputerze dowolną liczbę razy bez konieczności powtórnego aktywowania. Jeśli jednak pojawią się istotne zmiany w konfiguracji sprzętowej komputera, np. zostanie sformatowany dysk twardy albo ponownie zainstalowany system operacyjny, może być konieczne ponowne aktywowanie programu ABBYY FineReader przy użyciu pliku licencji.

12/17/2020 1:21:47 AM


Please leave your feedback about this article