Automatyzacja przetwarzania dokumentów przy użyciu programu ABBYY FineReader

(Niedostępne w niektórych wersjach programu ABBYY FineReader. Zobacz również: http://www.ABBYY.com/FineReader)

W programie ABBYY FineReader dokumenty można przetwarzać przy użyciu wbudowanych oraz niestandardowych zadań automatycznych. Zadaniami można zarządzać w oknie dialogowym Zadania automatyczne....

 • Aby otworzyć okno dialogowe Zadania automatyczne kliknij przycisk Narzędzia > Zadania automatyczne.

Pasek narzędzi u góry okna dialogowego Zadania automatyczne zawiera przyciski do tworzenia, modyfikowania, kopiowania, usuwania, importowania i eksportowania zadań.

Aby przetworzyć dokument za pomocą automatycznego zadania, uruchom to zadanie w oknie Zadania.

Tworzenie niestandardowych zadań automatycznych

Jeśli trzeba wykonać czynności niedostępne w standardowych zadaniach automatycznych, można utworzyć własne zadania automatyczne. Kolejność czynności w zadaniu automatycznym musi odpowiadać kolejności operacji przetwarzania w Edytorze OCR.

 1. Na pasku narzędzi kliknij Nowe.
 2. W okienku po lewej stronie wybierz projekt OCR:
  • Utwórz nowy projekt OCR
   Wybór tej opcji spowoduje utworzenie nowego projektu OCR przy uruchamianiu zadania. Dodatkowo należy zdefiniować opcje przetwarzania dokumentów: do wyboru są opcje globalne zdefiniowane w programie lub opcje określone w tym konkretnym zadaniu.
  • Wybierz istniejący projekt OCR
   Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby zadanie przetwarzało obrazy z istniejącego projektu OCR.
  • Użyj bieżącego projektu OCR
   Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby zadanie przetwarzało obrazy z bieżącego projektu OCR.
 3. Wybierz sposób pozyskania obrazów:
  • Otwórz obraz lub plik PDF
   Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby zadanie przetwarzało obrazy lub dokumenty PDF z określonego folderu (musisz wskazać ten folder).
  • Skanuj
   Wybierz tę opcję, jeśli chcesz zeskanować kilka stron (zostaną użyte bieżące ustawienia skanowania).
   Uwaga:
   1. Ten krok jest opcjonalny, jeśli wcześniej użyto polecenia Wybierz istniejący projekt OCR lub Użyj bieżącego projektu OCR.
   2. W przypadku dodawania obrazów do projektu OCR zawierającego już obrazy, zostaną przetworzone tylko nowo dodawane obrazy.
   3. Jeśli przeznaczony do przetworzenia projekt OCR zawiera zarówno rozpoznane, jak i tylko przeanalizowane strony, to rozpoznane strony nie będą ponownie przetwarzane, a przeanalizowane strony zostaną rozpoznane.
 4. Dodaj czynność Analizuj aby wykrywać obszary obrazów i skonfiguruj ją:
  • Automatycznie analizuj układ
   Program ABBYY FineReader przeanalizuje obrazy i zidentyfikuje obszary na podstawie ich treści.
  • Narysuj obszary ręcznie
   Program ABBYY FineReader poprosi o ręczne zaznaczenie obszarów.
  • Użyj szablonu obszarów
   Wybierz tę opcję, jeśli chcesz aby użyty został istniejący szablon obszaru podczas analizy dokumentu przez program. Konieczne będzie podanie szablonu albo wybranie opcji wyświetlania przez program prośby o wybranie szablonu przy każdym uruchomieniu zadania. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Jeśli przetwarzasz dużą liczbę dokumentów o identycznym układzie.
 5. Dodaj czynność OCR jeśli chcesz, aby obrazy były rozpoznawane. Program zastosuje opcje OCR zdefiniowane w kroku Projekt OCR.
  Gdy dodasz krok OCR krok Analizuj zostaje dodany automatycznie.
 6. Dodaj czynność OCR, aby zapisać rozpoznany tekst w wybranym formacie, wysłać tekst lub obrazy na adres e-mail albo utworzyć kopię projektu OCR. Zadanie może obejmować wiele kroków zapisywania:
  • Zapisz dokument
   Tutaj można zdefiniować nazwę pliku, jego format oraz opcje i folder zapisu.
   Aby nie musieć określać folderu za każdym razem po uruchomieniu zadania, zaznacz opcję Utwórz podfolder z oznakowaniem czasowym.
  • Wyślij dokument
   Ta czynność służy do określania programu, w którym ma zostać otwarty dokument wynikowy.
  • Wyślij dokument przez e-mail
   Tutaj można zdefiniować nazwę pliku, jego format, opcje oraz adres e-mail, na który plik ma zostać wysłany.
  • Zapisz obrazy
   Tutaj można zdefiniować nazwę pliku obrazu, jego format oraz opcje i folder zapisu.
   Aby zapisać wszystkie obrazy w jednym pliku, wybierz opcję Zapisz jako jeden wielostronicowy plik obrazu (dotyczy tylko obrazów w formatach TIFF, PDF, JB2, JBIG2 oraz DCX).
  • Wyślij obrazy pocztą elektroniczną
   Tutaj można zdefiniować nazwę pliku obrazu, jego format, opcje oraz adres e-mail, na który plik ma zostać wysłany.
  • Zapisz projekt OCR
   Tu można określić folder zapisu projektu OCR.
   Zdefiniuj opcje zapisywania wyników. Można wybrać globalne opcje programu aktywne w czasie zapisywania lub zdefiniować opcje dla tego konkretnego zadania.
 7. Usuń wszystkie niepotrzebne kroki z zadania za pomocą przycisku .
  Czasami usunięcie jednego kroku powoduje usunięcie także innego. Jeśli na przykład zostanie usunięty krok Analizuj, to wraz z nim zostanie usunięty krok OCR, ponieważ nie można przeprowadzić rozpoznawania OCR bez uprzedniej analizy obrazu.
 8. Po skonfigurowaniu wszystkich potrzebnych kroków, kliknij Zakończ.

Nowo utworzone zadanie pojawi się w oknie Zadania.

Aby zapisać zadanie automatyczne, kliknij przycisk Eksport na pasku narzędzi u góry okna dialogowego Zadania automatyczne i podaj nazwę oraz folder do zapisu tego zadania.

Aby załadować wcześniej utworzone zadanie automatyczne, kliknij przycisk Import na pasku narzędzi u góry okna dialogowego Zadania automatyczne i wybierz plik zadania, które chcesz zaimportować.

12/17/2020 1:21:47 AM


Please leave your feedback about this article