Edytor PDF

Edytor PDF w programie ABBYY FineReader to praktyczne narzędzie do pracy z dokumentami PDF. Przy jego pomocy można przeglądać dokumenty PDF, wyszukiwać tekst, zmieniać kolejność stron, dodawać i usuwać strony, edytować tekst dokumentów, kopiować obrazy i fragmenty tekstu z dokumentów PDF i wklejać je do innych aplikacji, dodawać komentarze do dokumentów PDF oraz tworzyć, wypełniać i edytować interaktywne formularze PDF. Nie trzeba konwertować dokumentu PDF na edytowalny format, nawet jeśli zawiera tylko skany bez warstwy tekstowej.

Spis treści rozdziału

12/17/2020 1:21:47 AM


Please leave your feedback about this article