Wyświetlanie wyników porównywania

Wykryte różnice program oznacza w obu tekstach i dodatkowo wyświetla na osobnej liście w okienku po prawej stronie.

Program ABBYY Porównaj dokumenty potrafi wykryć następujące rodzaje różnic:

Każdy element na liście różnic zawiera usunięty, wstawiony lub zmieniony fragment tekstu oraz numery stron, na których tekst ten występuje w każdym dokumencie. Aby skopiować różnicę do schowka, kliknij ją prawym przyciskiem myszy i kliknij Kopiuj różnicę w menu skrótów lub zaznacz ją i kliknij Edytuj > Kopiuj różnicę.

Jeśli uległ zmianie jakiś fragment tekstu, w okienku po prawej stronie zostanie pokazana zarówno stara jak i nowa wersja tego fragmentu.

Liczba wykrytych zmian jest wyświetlona w dwóch miejscach:

 • Na czerwonym pasku, który pojawia się u góry obszaru wyświetlania po zakończeniu porównywania dokumentów:
 • Obok tytułu zakładki RÓŻNICE okienka po prawej stronie: .

Po zaznaczeniu różnicy na zakładce RÓŻNICE zmieniony tekst zostanie wyświetlony w obu dokumentach jeden obok drugiego.

Aby przejrzeć różnice, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Kliknij różnicę w jednym z dwóch dokumentów.
 • Skorzystaj ze skrótów klawiszowych: Ctrl+Strzałka w prawo/Ctrl+Strzałka w lewo.
 • Użyj przycisków i na zakładce RÓŻNICE.
 • Kliknij Porównaj i kliknij Następna różnica lub Poprzednia różnica.

Możesz też równocześnie przewijać obie wersje, aby obejrzeć zmiany w widoku „Okna sąsiadujące”.
Równoczesne przewijanie jest domyślnie włączone. Aby je wyłączyć, kliknij Dopasuj do szerokości na zakładce Widok i zdejmij zaznaczenie opcji Synchronizuj przewijanie lub kliknij prawym przyciskiem myszy dokument i wyłącz opcję Synchronizuj przewijanie w menu skrótów albo kliknij przycisk nad jednym z dokumentów.

Grupowanie różnic

Program ABBYY Porównaj dokumenty grupuje wykryte różnice, aby można było pominąć nieistotne zmiany i skupić się na ważnych modyfikacjach.

Wykryte różnice można zaliczyć do jednej z trzech grup:

 • Tekst treści
  Ta grupa obejmuje istotne różnice znalezione w tekście treści obu dokumentów.
 • Nagłówki i stopki
  Ta grupa obejmuje różnice w nagłówkach i stopkach między dwoma dokumentami (np. różnice w numeracji stron).
 • Numeracja
  Ta gruba obejmuje różnice dotyczące liczb znajdujących się w obu dokumentach, np. w numeracji list.

Aby wyłączyć grupowanie różnic, kliknij przycisk na pasku narzędzi RÓŻNICE w okienku po prawej stronie.

Aby usunąć różnicę z listy, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Kliknij przycisk na zakładce RÓŻNICE.
 • Kliknij różnicę prawym przyciskiem myszy i kliknij Ignoruj różnicę w menu skrótów.

Aby usunąć kilka różnic na raz, zaznacz je, trzymając wciśnięty klawisz Ctrl.

Aby zignorować wszystkie identyczne różnice, wybierz polecenie Ignoruj identyczne różnice w menu skrótów.

Różnice usunięte z listy nie zostaną uwzględnione w raporcie z porównywania.

17.12.2020 1:21:47


Please leave your feedback about this article