Перегляд відмінностей

Відмінності, що знайдені під час порівняння документів, відображаються наочно: видаються як список на панелі відмінностей і підсвічуються в обох версіях документа.

Програма ABBYY Порівняння документів знаходить такі види відмінностей:

Кожен елемент списку відмінностей містить видалений, доданий або виправлений текст і номери відповідних сторінок у першому та другому документах. Цей текст можна скопіювати в буфер обміну за допомогою команди Копіювати розбіжність контекстного меню елемента відмінності або за допомогою меню Правка > Копіювати розбіжність.

Якщо текст виправлено, вказується текст до та після внесення змін.

Кількість знайдених відмінностей вказується:

 • на червоній панелі, що з’явилася, у верхній частині вікна програми:
 • поряд із назвою вкладки: .

Під час виділення елемента на вкладці ВІДМІННОСТІ відбувається синхронізація документів: незбіжні частини першого та другого документів розташовуються поряд.

Для перемикання між відмінностями:

 • Натисніть на відмінність у документі;
 • Використовуйте гарячі клавіші: Ctrl+Right Arrow/Ctrl+Left Arrow;
 • Стрілки / на панелі інструментів вкладки ВІДМІННОСТІ;
 • Меню Порівняти > Наступна розбіжність/Попередня розбіжність.

Для швидкого та зручного перегляду відмінностей у програмі використовується режим синхронного гортання сторінок, що дозволяє паралельно переглядати знайдені невідповідності на двох документах.
Синхронний перегляд документів увімкнено за замовчуванням. Щоб вимкнути його, виберіть пункт меню Вигляд > По ширині, контекстне меню документів або натисніть кнопку , розташовану в панелі інструментів кожного документа.

Групування відмінностей

ABBYY Порівняння документів об’єднує знайдені відмінності у групи, дозволяючи під час перегляду ігнорувати несуттєві відмінності та концентрувати увагу на важливих невідповідностях.

Відмінності поділяються на 3 групи:

 • Основний текст
  У цій групі містяться суттєві відмінності, які є в тексті документа.
 • Колонтитули
  Відмінності, що містяться у верхньому та нижньому колонтитулах, наприклад у номерах сторінок.
 • Нумерація
  Відмінності в нумерації, наприклад у нумерованих списках.

Щоб вимкнути групування, натисніть на вкладці ВІДМІННОСТІ.

Щоб ігнорувати несуттєві відмінності, використовуйте:

 • Кнопку на панелі інструментів вкладки ВІДМІННОСТІ;
 • Команду Ігнорувати розбіжність у контекстному меню елемента.

Ви можете одночасно видалити кілька відмінностей, для цього натисніть клавішу Ctrl та почергово вибирайте відмінності лівою кнопкою мишки.

Щоб проігнорувати всі однакові відмінності, виберітькоманду Ігнорувати однакові в контекстному меню елемента.

Видалені відмінності не будуть збережені у звіті.

17.12.2020 1:21:56


Please leave your feedback about this article