Некоректне відображення шрифту в тексті

Якщо у вікні Текст замість деяких букв стоять значки «?» або «□», перевірте шрифти, що використовуються: вони повинні містити всі символи мови документа.

Див. також «Шрифти, необхідні для коректного відображення символів мов, що підтримуються, в ABBYY FineReader».

Ви можете змінити шрифт у вже розпізнаному документі, не запускаючи процесу розпізнавання ще раз.

Як змінити шрифт, якщо у вас невеликий документ:

  1. Виділіть абзац, у якому некоректно відображається шрифт.
  2. У його контекстному меню виберіть пункт Властивості.
  3. На панелі Параметри тексту у списку шрифтів виберіть шрифт.
    Виділений абзац буде відображатися вказаним шрифтом.

Як змінити шрифт у великому документі, форматування тексту в якому визначено стилями:

  1. У меню Інструменти виберіть пункт Редактор стилів....
  2. У діалозі, що відкрився, Редактор стилів виберіть стиль і змініть шрифт.
  3. Натисніть кнопку ОК.
    Властивості стилю будуть змінені. Весь текст, форматування якого визначено цим стилем, буде відображатися вказаним шрифтом.

В OCR-проекті, розпізнаному або відредагованому на іншому комп’ютері, може некоректно відображатися розпізнаний текст. Переконайтеся, що на вашому комп’ютері встановлені шрифти, які використовуються в цьому OCR-проекті.

12/17/2020 1:21:56 AM


Please leave your feedback about this article