Позначки в тексті при рецензуванні

За допомогою PDF-редактора ви можете позначити в PDF-документі зміни, які необхідно внести у вихідний документ. Такі коментарі не змінюють сам текст PDF-документа, а тільки вказують на зміни, які потрібно внести у вихідному документі.

Анотації, пов’язані з редагуванням тексту, доступні для використання в документах, у яких є текстовий шар або завершене фонове розпізнавання.

ABBYY FineReader підтримує такі інструменти:

Позначити маркером
Позначити підкресленням
Позначити перекресленням
Додати відмітку для вставлення тексту

До будь-якого типу анотацій ви можете додати коментар. Для цього двічі клацніть на анотації. Детальніше про роботу з коментарями див. «Спільне використання PDF-документів».

Щоб виділити текст маркером, підкреслити або закреслити його:

  • На панелі інструментів виберіть потрібний інструмент і на сторінці виділіть текст, або
  • На сторінці виділіть текст і на панелі інструментів виберіть потрібний інструмент.

Щоб вказати, у якому місці документа необхідно вставити його:

  • На панелі інструментів натисніть і поставте позначку в цьому місці документа, де потрібно додати текст.

Щоб змінити колір анотації:

  • Використовуйте контекстне меню анотації, або
  • На панелі інструментів виберіть потрібний інструмент і натисніть кнопку необхідного кольору на панелі, що з’явилася.

За допомогою пошуку за ключовими словами ви можете виділити текст у ABBYY FineReader, не проглядаючи документ цілком.

  1. Відкрийте панель ПОШУК.
  2. У текстове поле введіть слово або словосполучення, яке хочете знайти.
  3. У результатах пошуку позначте слова, які потрібно виділити, виберіть необхідний інструмент і натисніть на стрілку поряд із інструментом для вибору потрібного кольору.

За замовчуванням колір на панелі ПОШУК відповідає кольору анотації на панелі інструментів.

17.12.2020 1:21:56


Please leave your feedback about this article