Параметри командного рядка для конвертації документів

Для запуску конвертації в редаговані формати виконайте таку команду:

FineReaderOCR.exe <ImageSourceCommands><RecognitionCommands><ExportCommands>

FineReaderOCR.exe

Шлях до файлу FineReaderOCR.exe в папці встановлення програми.


Якщо повний шлях до файлу містить пробіли, помістіть його в лапки.

<ImageSourceCommands> — початкові документи для розпізнавання ImageFiles

Шлях до файлу зображення або PDF-документа.


Ви можете вказати декілька файлів, розділяючи їх пробілами. Якщо повний шлях до файлу містить пробіли, помістіть його в лапки.

/scan [SourceName]

Отримання зображення зі сканера, де SourceName — ім’я сканера.


Якщо SourceName не вказаний, використовується останній сканер. Якщо назва сканера містить пробіли, помістіть її в лапки.

<RecognitionCommands> — параметри розпізнавання /lang LangName

LangName — мова розпізнавання.  


Якщо LangName не вказана, береться остання використана мова. Ви можете вказати декілька мов розпізнавання, розділяючи їх пробілами.


Список підтримуваних мов розпізнавання для командного рядка див. у статті "Значення параметра LangName для командного рядка".


Ви можете вказати мову розпізнавання користувача, якщо вона збережена в папці OCR-проєкту. Для цього перед його ім’ям поставте два символи @, наприклад: @@ UserLang. Ім’я мови користувача не може містити службові символи, наприклад: ! або @.

<ExportCommands> — надсилання результатів розпізнавання /send Target

Target — назва зовнішньої програми, до якої програма передає результати розпізнавання. Замість Target використовуйте одне з таких значень:

  • MSWord — Microsoft Word,
  • MSExcel — Microsoft Excel,
  • OpenOffice — Apache OpenOffice,
  • Mail — поштова програма з результатами в форматі Microsoft Word,
  • Clipboard — буфер обміну,
  • WebBrowser — веб-браузер за замовчуванням,
  • PDFViewer — програма перегляду PDF-файлів за замовчуванням,
  • PowerPoint — Microsoft PowerPoint.

Приклад:

“C:\Program Files (x86)\ABBYY FineReader 15\FineReaderOCR.exe” D:\Documents\Guide_German.pdf /lang German /send MSWord

У результаті, відповідно до вказаних параметрів, файл Guide_German.pdf німецькою мовою буде конвертований і відкритий у програмі Microsoft Word за допомогою OCR-редактора.

Для автоматичного збереження результатів конвертації див. "Збереження результатів конвертації під час запуску програми з командного рядка".

12/17/2020 1:21:56 AM


Please leave your feedback about this article