Алфавіт, що використовується в регулярних виразах

Регулярні вирази, які можна використовувати для створення словника мови користувача.

Назва у списку Умовне позначення в полі Приклад використання
Будь-який символ . (крапка) к.т — допускає слова типу «кит», «кіт» тощо.
Символ із групи [] [й-р]от — допускає слова типу «йот», «иот», «кот», «лот», «рот» тощо; [тм]от — допускає слова тот і мот.
Символ не з групи [^] [^т]от — допускає слова «кот», «лот», але не допускає слова «тот»; [^й-к]от — допускає слова «бот», «вот», «рот», але не допускає слова «йот», «кот».
Або | пл(о|а)т — допускає слова «плот» і «плат».
0 або більше збігів * 10* — допускає числа 1, 10, 100, 1000 і т. д.
1 або більше збігів + 10+ — допускає числа 10, 100, 1000 і т. д.
Літера або цифра [0-9a-zA-Zа-яА-Я] [0-9a-zA-Zа-яА-Я] — допускає будь-який одиничний символ; [0-9a-zA-Zа-яА-Я]+ — допускає будь-яке слово
Велика латинська літера [A-Z]
Мала латинська літера [a-z]
Велика кирилична літера [А-Я]
Мала кирилична літера [а-я]
Цифра [0-9]
@ Зарезервовано як службове слово.

Примітка:

  1. Щоб використовувати службові символи не як службові, а як повноцінні, ставте перед ними «зворотний слеш» (\), наприклад [t-v]x+ допускає такі слова, як tx, txx, txxx і т. д., ux, uxx і т. д, vx, vxx і т. д. Вираз \[t-v\]x+ допускає слова [t-v]x, [t-v]xx, [t-v]xxx і т. д.
  2. Для того щоб об’єднати в групу окремі елементи регулярного виразу, можна скористатися дужками. Наприклад, вираз (a|b)+|c допускає літеру c і комбінації літер a та b будь-якої довжини та послідовності (abbbaaabbb, ababab і т. д.), тоді як вираз a|b+|c допускає лише a, c та b, а також комбінації bb, bbb і т. д.

Приклади регулярних виразів

Ви розпізнаєте таблицю, в одній колонці якої написана дата народження, в іншій — прізвище, ім’я та по батькові, а в третьому полі — адреса електронної пошти. Ви можете створити нові мови: Data і Address — і задати для них регулярні вирази.

Для дати:

Число місяця може складатися з однієї цифри (наприклад, 1, 2 і т. д.), з двох цифр (наприклад, 02, 12) і не може бути нульовим (00 або 0). У цьому разі отримуємо такий регулярний вираз для числа: ((|0)[1-9])|([1|2][0-9])|(30)|(31).

Для місяця регулярний вираз має вигляд: ((|0)[1-9])|(10)|(11)|(12).

Для року: ([19][0-9][0-9])|([0-9][0-9]).

Збираючи все разом і враховуючи, що при використанні службових символів не як службових, а як повноцінних потрібно ставити перед ними «зворотний слеш» (\), отримаємо:

((|0)[1-9])|([1|2][0-9])|(30)|(31)\. ((|0)[1-9])|(10)|(11)|(12)\.((19)[0-9][0-9])|([0-9][0-9])

Для електронної пошти:

[a-zA-Z0-9_\-\.]+\@[a-z0-9\.\-]+

12/17/2020 1:21:56 AM


Please leave your feedback about this article