Редагування властивостей ділянки

Під час виконання автоматичного аналізу програма виділяє на сторінках документа ділянки різних типів (таблиці, малюнки, текст, штрих-коди), а також аналізує структуру документа, виділяючи в тексті заголовки різного рівня й такі елементи оформлення як колонтитули, підписи до малюнків і діаграм та інші.

Якщо властивості тексту в деяких ділянках типу Текст або Таблиця були визначені неправильно, ви можете скоригувати їх вручну.

  1. Після внесення необхідних змін запустіть розпізнавання ще раз.

Детальніше про роботу з ділянками див. «Редагування ділянок».

12/17/2020 1:21:56 AM


Please leave your feedback about this article