Edytowanie właściwości obszaru

Przy wykonywaniu automatycznej analizy dokumentu program ABBYY FineReader wykrywa na stronach dokumentu różne typy obszarów, takie jak Tabela, Obraz, Tekst, i Kod kreskowy. Program dokonuje także analizy struktury dokumentu i rozpoznaje tytuł oraz inne elementy układu, takie jak nagłówki, stopki czy podpisy.

Istnieje możliwość ręcznej zmiany błędnie określonych właściwości niektórych obszarów typu Tekst i Tabela.

  1. Wybierz obszar w oknie Obraz lub Powiększenie, aby wyświetlić jego właściwości w oknie Właściwości obszaru. W oknie tym wyświetlane są następujące właściwości, które można zmieniać:
  2. Pamiętaj, aby po wprowadzeniu żądanych zmian ponownie wykonać rozpoznawanie dokumentu, aby zmiany wprowadzone w danych obszarach pojawiły się w rozpoznanym tekście.

Więcej informacji o obszarach znajduje się w temacie: Edytowanie obszarów.

12/17/2020 1:21:47 AM


Please leave your feedback about this article