Zapisywanie wyników OCR

Wyniki rozpoznawania OCR można zapisać w pliku, wysłać do innego programu lub do Edytora PDF, skopiować do schowka lub wysłać pocztą e-mail. Ponadto można je wysłać na konto Kindle.com, gdzie zostaną przekonwertowane na format Kindle i udostępnione do pobrania do czytnika Kindle. Można zapisać cały dokument albo tylko wybrane strony.

Przed kliknięciem przycisku Zapisz należy sprawdzić, czy zostały wybrane odpowiednie opcje Zapisz.

Aby zapisać rozpoznany tekst:

 1. Na głównym pasku narzędzi kliknij strzałkę obok przycisku Zapisz i wybierz tryb zapisywania dokumentu oraz obiekty na stronie do zachowania.

  Pod każdym trybem znajduje się lista dostępnych formatów plików.
  Istnieje pięć trybów zapisywania formatu:
  • Dokładna kopia tworzy dokument z formatowaniem odpowiadającym oryginałowi. Opcja zalecana dla dokumentów o skomplikowanym układzie, takich jak broszury reklamowe. Należy jednak zauważyć, że ta opcja ogranicza możliwości zmiany tekstu i formatowania dokumentu wynikowego.
  • Kopia do edycji tworzy dokument, którego formatowanie może nieznacznie odbiegać od oryginału. Dokumenty wykonane w tym trybie są łatwe w edycji.
  • Tekst sformatowany zachowuje czcionki, rozmiary czcionek i akapity, ale nie zachowuje dokładnego rozmieszczenia obiektów na stronie ani odstępów. Powstanie tekst wyrównany do lewej strony (teksty napisane w językach z pisownią od prawej będą wyrównane do prawej strony).
   W tym trybie orientacja tekstów pisanych pionowo zostanie zmieniona na orientację poziomą.
  • Zwykły tekst nie zachowuje formatowania tekstu.
  • Elastyczny układ tworzy dokument HTML, w którym położenie obiektów jest na tyle zbliżone do oryginału, na ile jest to technicznie możliwe.
 2. Na karcie Nastavení formátu okna dialogowego Opcje wybierz odpowiednie parametry zapisywania i kliknij OK.
 3. Na karcie głównym pasku narzędzi, kliknij strzałkę po prawej stronie przycisku Zapisz i wybierz odpowiednią opcję lub użyj poleceń w Plik menu.

W programie ABBYY FineReader strony można zapisywać jako obrazy. Zobacz również: Zapisywanie obrazów.

Obsługiwane aplikacje:

 • Microsoft Word 2016 (16.0), 2013 (15.0), 2010 (14.0), 2007 (12.0)
 • Microsoft Excel 2016 (16.0), 2013 (15.0), 2010 (14.0), 2007 (12.0)
 • Microsoft PowerPoint 2016 (16.0), 2013 (15.0), 2010 (14.0), 2007 (12.0)
 • Apache OpenOffice Writer 4.1
 • LibreOffice Writer 5.1
 • Adobe Acrobat/Reader (8.0 lub nowszy)

Aby zapewnić jak najlepszą zgodność programu ABBYY FineReader z wyżej wymienionymi aplikacjami, należy zainstalować najnowsze aktualizacje tych aplikacji.

Zobacz również: :

12/17/2020 1:21:47 AM


Please leave your feedback about this article