Wypełnianie formularzy

Za pomocą Edytora PDF można przeglądać, wypełniać, zapisywać i drukować interaktywne formularze.

 1. Jeśli dokument zawiera formularz, program wyświetla następującą wiadomość:

  Aby wyłączyć wyróżnianie interaktywnych pól formularza, wyczyść Wyróżnij pola w tej wiadomości lub kliknij Widok i wyczyść pole wyboru obok elementu Wyróżnij pola.
 2. Aby wypełnić formularz, wybierz wartości z list rozwijanych lub wpisz tekst za pomocą klawiatury.


Za pomocą programu ABBYY FineReader można także:

 • Załadować dane do formularza
  Kliknij Narzędzia > Utwórz dane > Wczytaj dane formularza z pliku..., znajdź plik z danymi formularza i kliknij Otwórz. Formularz zostanie wypełniony danymi z wybranego pliku.
  Dane do formularza można wczytać z pliku FDF lub XFDF.
 • Zapisać dane formularza
  Kliknij Narzędzia > Utwórz dane > Zapisz dane formularza do pliku..., podaj nazwę swojego pliku, wybierz format wyjściowy i kliknij Zapisz. Dane formularza zostaną zapisane w pliku.
  Dane formularza można zapisać w formacie FDF, XFDF lub HTML.
 • Kasowanie zawartości pól formularza
  Kliknij Edytuj > Utwórz dane > Resetuj formularz. Wszystkie pola formularza zostaną wyczyszczone.

Jeśli w ustawieniach programu zostanie wyłączona obsługa języka JavaScript, niektóre elementy formularzy PDF mogą nie działać. Mogą na przykład nie działać testy formatu danych. JavaScript można włączyć, klikając Opcje > Inne > Włącz JavaScript w dokumentach PDF.

Zobacz również: Funkcje bezpieczeństwa dokumentów PDF.

Jeśli w bieżącym formularzu nie są wyróżnione żadne interaktywne pola, zaznacz opcję Wyróżnij pola (jeśli jeszcze nie jest zaznaczona) w żółtym okienku nad formularzem (lub sprawdź, czy zaznaczona jest opcja Wyróżnij pola w menu Widok). Jeśli opcja lub element menu są zaznaczone, a mimo to pola nie są wyróżniane, wypełnij formularz przy użyciu narzędzia Eksport.
Zobacz również: Dodawanie bloku tekstowego z adnotacją do dokumentu PDFg.

17.12.2020 1:21:47


Please leave your feedback about this article