Ulepszanie obrazów stron

Za pomocą Edytora PDF można poprawić jakość dokumentów PDF utworzonych z obrazów. W zależności od typu obrazu wejściowego program wybierz odpowiednie algorytmu ulepszania obrazu. Oprócz funkcji automatycznego ulepszania obrazu Edytor PDF zawiera narzędzia do poprawiania orientacji strony, przekosów, zniekształceń wierszy tekstu i innych usterek oraz umożliwia wygładzanie znaków za pomocą technologii ABBYY PreciseScan.

Opcje poprawiania obrazu można zdefiniować w oknie dialogowym Poprawianie obrazów (kliknij Edytuj > Popraw obrazy na stronie... aby otworzyć to okno dialogowe).

  • Popraw orientację strony Wybierz tę opcję, aby program automatycznie wykrywał i poprawiał orientację strony.
    Aby uzyskać jak najlepsze wyniki rozpoznawania, strona powinna mieć standardową orientację, tzn. wiersze teksu powinny być poziome i uporządkowane od góry. W przeciwnym razie dokument może zostać rozpoznany nieprawidłowo.
  • Popraw przekosy i rozdzielczość obrazu Wybierz tę opcję, jeśli chcesz aby program wykonał kilka procedur przetwarzania grafiki na twoich obrazach.
    W zależności od typu obrazu źródłowego program dobierze odpowiedni algorytm korygujący, np. do korekty przekosów, skorygowania zniekształceń trapezowych lub dostosowania rozdzielczości.
    Ta operacja może zająć trochę czasu.
  • Użyj technologii ABBYY PreciseScan, aby wygładzić znaki na obrazie Wybierz tę opcję, aby zastosować technologię ABBYY PreciseScan, która sprawia, że w powiększeniu znaków widać mniej pikseli.

Upewnij się, że wybrano odpowiednie języki OCR. Zobacz również: Właściwości dokumentu, które należy uwzględnić przed rozpoczęciem rozpoznawania OCR.

12/17/2020 1:21:47 AM


Please leave your feedback about this article