Źródła dokumentów

Po uruchomieniu Edytora OCR należy otworzyć plik obrazu lub dokument PDF. W tym rozdziale zawarto instrukcje dotyczące sposobów uzyskiwania obrazów i dokumentów PDF do przetworzenia w Edytorze OCR.

Spis treści rozdziału

Jakość rozpoznawania OCR zależy od jakości obrazu oraz dokumentów PDF otwartych w programie ABBYY FineReader. Informacje dotyczące skanowania i fotografowania dokumentów oraz usuwania typowych usterek ze skanów i fotografii znajdują się w punkcie Opcje przetwarzania obrazu i Ręczna edycja obrazów.

07.09.2020 20:12:25


Please leave your feedback about this article