Rysowanie kształtów

Edytor PDF umożliwia rysowanie różnych oznaczeń na stronach dokumentów PDF. Ponadto do wszystkich narysowanych kształtów można dodawać komentarze.

 1. Na pasku narzędzi Narzędzia PDF kliknij .
 2. Wybierz narzędzie do rysowania z menu rozwijanego.
  • Atrament
   Rysuje linię, gdy jest naciśnięty lewy przycisk myszy. Umożliwia narysowanie dowolnego kształtu.
  • Linia
   Rysuje prostą linię. Aby narysować pionową, poziomą lub ukośną (pod kątem 45°) linię, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift.
  • Strzałka
   Rysuje strzałkę. Aby narysować pionową, poziomą lub ukośną (pod kątem 45°) linię, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift.
  • Prostokąt
   Rysuje prostokąt. Aby narysować kwadrat, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift.
  • Owalny
   Rysuje owal. Aby narysować okrąg, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift.
  • Wielokąt
   Rysuje wielokąt. Kliknij w miejscu, w którym ma znaleźć się pierwszy wierzchołek wielokąta. Aby zakończyć wielokąt, kliknij pierwszy wierzchołek.
  • Chmura
   Rysuje chmurę. Kliknij w miejscu, w którym chcesz umieścić pierwszy wierzchołek chmury. Aby zakończyć chmurę, kliknij pierwszy wierzchołek.
  • Linia łamana
   Rysuje nieregularną linię. Kliknij stronę, aby zacząć rysowanie, kliknij ponownie, aby narysować kolejny segment i kliknij dwukrotnie w miejscu zakończenia nieregularnej linii.
  • Pole tekstowe
   Rysuje prostokąt z zagnieżdżoną adnotacją tekstową. Więcej szczegółów znajduje się w artykule Dodawanie adnotacji do bloku tekstowego w dokumencie PDF.
 3. Jeśli chcesz dodać komentarz po zakończeniu rysowania kształtu, kliknij go dwa razy.
  Jeśli korzystasz z narzędzia Atrament, musisz wyłączyć narzędzia do rysowania, aby napisać komentarz.

  Aby narysować zestaw kształtów przy użyciu narzędzia Atrament i dodać komentarz do całego zestawu:
  • Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift i narysuj figurę. Przycisk myszy możesz puścić, ale klawisz Shift puść dopiero po zakończeniu rysowania.
  • Wyłącz narzędzia do rysowania, kliknij dwa razy jeden z kształtów w zestawie i wpisz swój komentarz.
 4. Narzędzia do rysowania mają kilka ustawień, które można zmieniać.

  Aby zmienić te opcje:
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt narysowany na stronie i użyj poleceń z menu skrótów.
  • Definiowanie ustawień na pasku narzędzi Narzędzia PDF przed narysowaniem kształtu.

Po więcej informacji na temat używania i edytowania komentarzy patrz: Współpraca przy dokumentach PDF.

12/17/2020 1:21:47 AM


Please leave your feedback about this article