Funkcje bezpieczeństwa dokumentów PDF

Niektóre dokumenty PDF mogą być szkodliwe dla komputera.

Program ABBYY FineReader zawiera kilka funkcji, które sprawiają, że praca z dokumentami PDF jest bezpieczniejsza. Przy wykonywaniu następujących potencjalnie niebezpiecznych czynności program zawsze prosi o potwierdzenie:

  • otwieranie załączników,
  • otwieranie odnośników,
  • wysyłanie danych formularzy.

Jeśli autor dokument jest zaufany, kliknij przycisk Zezwalaj; w przeciwnym przypadku kliknij przycisk Anuluj.

Komputer można też chronić przed szkodliwym kodem JavaScript, wyłączając jego obsługę w dokumentach PDF. Aby wyłączyć obsługę JavaScriptu, otwórz okno dialogowe Opcje , kliknij zakładkę Inne i usuń zaznaczenie opcji Włącz JavaScript w dokumentach PDF. Od tej pory przy otwieraniu dokumentów PDF zawierających kod JavaScript u góry okna będzie pojawiać się następujące powiadomienie:

Jeśli dokument pochodzi od zaufanej osoby lub organizacji, można włączyć obsługę JavaScriptu, wybierając jedną z poniższych opcji z Ustawienia JavaScriptu listy rozwijanej:

  • Włącz JavaScript tylko dla tego dokumentu aby włączyć obsługę JavaScriptu, gdy bieżący dokument jest otwarty.
  • Włącz JavaScript dla wszystkich dokumentów aby otworzyć okno dialogowe Opcje, w którym można włączyć obsługę JavaScriptu dla wszystkich dokumentów.

12/17/2020 1:21:47 AM


Please leave your feedback about this article