Obsługiwane formaty dokumentów

Poniższa tabela zawiera listę formatów plikó obsługiwanych przez program ABBYY FineReader PDF 15.

Format Rozszerzenie pliku Formaty wejściowe
Edytora OCR
Formaty wejściowe
Edytora PDF / programu ABBYY Porównaj dokumenty
Formaty zapisu
Dokument PDF *.pdf + + +
Edytowalne formaty tekstowe
Dokument Microsoft Word *.doc, *.docx - + +
Skoroszyt programu Microsoft Excel 97–2003 *.xls, *.xlsx - + +
Prezentacja programu Microsoft PowerPoint *.pptx - + +
*.ppt - + -
Rysunek programu Microsoft Visio *.vsd, *.vsdx - + / - -
Dokument HTML *.htm, *.html - + +
Rich Text Format *.rtf - + +
Dokument tekstowy *.txt - + +
Plik wartości rozdzielanych przecinkami programu Microsoft Office Excel *.csv - - +
OpenDocument Text *.odt - + +
*.ods - + -
*.odp - + -
Dokument FB2 *.fb2 - - +
Dokument EPUB *.epub - - +
Formaty nieedytowalne
XPS (wymaga bibliotek Microsoft .NET Framework 4) *.xps + + -
Dokument DjVu *.djvu, *.djv + + +
Obrazy
JPEG *.jpg, *.jpeg + + +
JPEG 2000 *.jp2, *.j2k, *.jpf, *.jpx, *.jpc + + +
PNG *.png + + +
TIFF *.tiff, *.tif + + +
BMP *.bmp, *.dib, *.rle + + +
GIF *.gif + + -
JBIG2 *.jbig2, *.jb2 + + +
PCX *.dcx, *.pcx + + +

Aby móc edytować tekst w określonym formacie, należy mieć zainstalowaną na komputerze odpowiednią wersję programu Microsoft Office lub Apache OpenOffice.

Program ABBYY Porównaj dokumenty zapisuje wyniki w następujących formatach:

  • Dokumenty PDF (*.pdf)
    Aby przeglądać pliki PDF, należy zainstalować na komputerze przeglądarkę tego typu plików. Aby wyświetlić listę różnic, otwórz okienko Komentarze.
  • Dokument Microsoft Word (*.docx)

Jeśli metadane dokumentu zawierają informacje na temat zgodności ze standardem PDF/A lub PDF/UA, będzie to widoczne w oknie Właściwości dokumentu.

12/17/2020 1:21:47 AM


Please leave your feedback about this article