Ondersteunde bestandsindelingen

In de tabel hieronder vindt u de ondersteunde bestandsindelingen in ABBYY FineReader PDF 15.

Indeling Bestandsextensie Invoerindelingen
voor de OCR-editor
Invoerindelingen
voor de PDF-editor / voor ABBYY Documenten vergelijken
Opslagindelingen
PDF-document *.pdf + + +
Bewerkbare tekstindelingen
Microsoft Word-document *.doc, *.docx - + +
Microsoft Excel 97-2003-werkmap *.xls, *.xlsx - + +
Microsoft PowerPoint-presentatie *.pptx - + +
*.ppt - + -
Microsoft Visio-tekening *.vsd, *.vsdx - + / - -
HTML-document *.htm, *.html - + +
Rich Text Format *.rtf - + +
Tekstdocument *.txt - + +
Microsoft Office Excel Comma Separated Values-bestand *.csv - - +
OpenDocument-tekst *.odt - + +
*.ods - + -
*.odp - + -
FB2-document *.fb2 - - +
EPUB-document *.epub - - +
Niet-bewerkbare indelingen
XPS (vereist Microsoft .NET Framework 4) *.xps + + -
DjVu-document *.djvu, *.djv + + +
Afbeeldingen
JPEG *.jpg, *.jpeg + + +
JPEG 2000 *.jp2, *.j2k, *.jpf, *.jpx, *.jpc + + +
PNG *.png + + +
TIFF *.tiff, *.tif + + +
BMP *.bmp, *.dib, *.rle + + +
GIF *.gif + + -
JBIG2 *.jbig2, *.jb2 + + +
PCX *.dcx, *.pcx + + +

Om teksten in een bepaalde indeling te kunnen bewerken, moet er een daarvoor geschikte versie van Microsoft Office of Apache OpenOffice zijn geïnstalleerd op uw computer.

ABBYY Documenten vergelijken kan vergelijkingsresultaten opslaan in de volgende indelingen:

  • PDF-document (*.pdf)
    Om PDF-bestanden te bekijken, moet er een PDF-viewer zijn geïnstalleerd op uw computer. Open het deelvenster Opmerkingen om de lijst met verschillen te zien.
  • Microsoft Word Document (*.docx)

Als de metadata van een document informatie bevatten over de overeenstemming met de PDF/A- of PDF/UA-standaard, wordt dit weergegeven in het venster Documenteigenschappen.

17.12.2020 1:21:47


Please leave your feedback about this article