Handtekeningveld

Veld handtekening biedt de gebruiker de mogelijkheid om zijn/haar digitale handtekening aan het PDF-document toe te voegen.
Zie ook: Digitale handtekening

Als u een handtekeningveld aan een formulier wilt toevoegen, schakelt u naar de formulierbewerkingsmodus en klikt u op het gereedschap .
Zie ook: Interactieve velden toevoegen

Als u een handtekeningveld wilt bewerken, klikt u met de rechtermuisknop op het veld en selecteert u Eigenschappen... in het snelmenu.
Zie ook: Interactieve velden bewerken

Eigenschappen van handtekeningveld

Tabblad Algemeen

Tabblad Vormgeving

17.12.2020 1:21:47


Please leave your feedback about this article