Πεδίο υπογραφής

Πεδίο υπογραφής επιτρέπει στον χρήστη να βάλει την ψηφιακή υπογραφή του στο έγγραφο PDF.
Δείτε επίσης: Ψηφιακή υπογραφή

Για να προσθέσετε ένα πεδίο υπογραφής στη φόρμα σας, μεταβείτε στη λειτουργία επεξεργασίας φόρμας και κάντε κλικ στο εργαλείο .
Δείτε επίσης: Προσθήκη διαδραστικών πεδίων

Για να επεξεργαστείτε ένα πεδίο υπογραφής, κάντε δεξί κλικ στο πεδίο κι επιλέξτε Ιδιότητες... από το μενού συντόμευσης.
Δείτε επίσης: Επεξεργασία διαδραστικών πεδίων

Ιδιότητες πεδίου υπογραφής

Γενική καρτέλα

Καρτέλα εμφάνισης

17.12.2020 1:21:38


Please leave your feedback about this article