Γραμματοσειρές που απαιτούνται για τη σωστή εμφάνιση των κειμένων σε υποστηριζόμενες γλώσσες

Γλώσσες OCR Γραμματοσειρά
Αμπχαζικά Arial Unicode MS(*)
Αβαρικά Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Αγκούλ Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Αντιγκεϊκά Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Αλταϊκά Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Αραβικά Arial Unicode MS(*)
Αρμενικά (Ανατολικά, Δυτικά, Γκραμπάρ)* Arial Unicode MS(*)
Μπασκίρ* Arial Unicode MS(*), Palatino Linotype
Βιετναμέζικα Arial Unicode MS(*)
Γκαγκαούζικα Arial Unicode MS(*)
Ντάργκουα Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Ζουλού Arial Unicode MS,(*), Lucida Sans Unicode
Εβραϊκά Arial Unicode MS(*), Aharoni, David, Levenim mt, Miriam, Narkisim, Rod
Γίντις Arial Unicode MS(*)
Ίνγκους Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Καμπαρντινικά Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Κινεζικά (απλοποιημένα), Κινεζικά (παραδοσιακά)

Arial Unicode MS(*), γραμματοσειρές SimSun

Παράδειγμα SimSun (Founder Extended), SimSun-18030, NSimSun.

Simhei, YouYuan, PMingLiU, MingLiU, Ming(για ISO10646), STSong

Κορεατικά, Κορεατικά (Χάνγκουλ)

Arial Unicode MS(*), γραμματοσειρές SimSun

Παράδειγμα SimSun (Founder Extended), SimSun-18030, NSimSun.

Simhei, YouYuan, PMingLiU, MingLiU, Ming(για ISO10646), STSong

Κοριακικά Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Λακ Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Λεζγκί Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Μάνσι Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Μάρι Arial Unicode MS(*)
Οσσετικά Arial Unicode MS(*)
Ρωσικά (παλαιά γραφή) Arial Unicode MS(*), Palatino Linotype
Ταμπαζαράν Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Τατζικικά Arial Unicode MS(*), Palatino Linotype
Ταϊλανδικά Arial Unicode MS(*)
Ουντμούρτ Arial Unicode MS(*)
Χακασικά Arial Unicode MS(*)
Χάντι Arial Unicode MS(*)
Χάουσα Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Τσετσενικά Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Τσουβασικά Arial Unicode MS(*)
Τσουκοτικά Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
Γιακουτικά Arial Unicode MS(*)
Ιαπωνικά

Arial Unicode MS(*), γραμματοσειρές SimSun

Παράδειγμα SimSun (Founder Extended), SimSun-18030, NSimSun.

Simhei, YouYuan, PMingLiU, MingLiU, Ming(για ISO10646), STSong

Σημεία εύρεσης/παροχής με

(*) Microsoft Office 2000 ή νεότερη έκδοση

12/17/2020 1:21:38 AM


Please leave your feedback about this article