Σχετικά με το ABBYY FineReader

Το ABBYY FineReader PDF 15 είναι ένα γενικό εργαλείο PDF για τη διαχείριση εγγράφων στο ψηφιακό περιβάλλον. Λειτουργώντας με τεχνολογίες OCR της ABBYY βασισμένες στην τεχνητή νοημοσύνη και τεχνολογίες μετατροπής εγγράφων, το FineReader καθιστά τις κλειδωμένες στα έγγραφα πληροφορίες αξιοποιήσιμες και βοηθά στην αύξηση της παραγωγικότητας της επιχείρησης. Το Finereader καθιστά εύκολη και αποδοτική την ψηφιοποίηση, ανάκτηση, επεξεργασία, μετατροπή, προστασία, κοινοποίηση και συνεργασία σε όλα τα είδη εγγράφων PDF και φυσικών εγγράφων στον μοντέρνο λειτουργικό κόσμο.

Με το ABBYY FineReader PDF 15 μπορείτε να:

* Αυτή η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις εκδόσεις του ABBYY FineReader. Παρακαλώ επισκεφθείτε το http://www.ABBYY.com/FineReader για περισσότερες πληροφορίες.

** Για να χρησιμοποιήσετε το ABBYY Screenshot Reader, πρέπει να καταχωρίσετε το αντίγραφο του ABBYY FineReader.

17.12.2020 1:21:38


Please leave your feedback about this article