Αναπτυσσόμενη λίστα

Αναπτυσσόμενη λίστα επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει μια τιμή από τη λίστα ή να εισαγάγει μια δική του τιμή.

Για να προσθέσετε μία αναπτυσσόμενη λίστα στη φόρμα σας, μεταβείτε στη λειτουργία επεξεργασίας φορμών και κάντε κλικ στο εργαλείο .
Δείτε επίσης: Προσθήκη διαδραστικών πεδίων

Για να επεξεργαστείτε μια αναπτυσσόμενη λίστα, κάντε δεξί κλικ στην αναπτυσσόμενη λίστα και επιλέξτε Ιδιότητες... από το μενού συντόμευσης.
Δείτε επίσης: Επεξεργασία διαδραστικών πεδίων

Ιδιότητες αναπτυσσόμενης λίστας

Γενική καρτέλα

Καρτέλα εμφάνισης

Καρτέλα στοιχείων λίστας

12/17/2020 1:21:38 AM


Please leave your feedback about this article